banner
Radimpex Forum Download Početna stranaKontaktTowerArmcadMetal StudioNorma Base
ensrru
Radimpex

Tower je program za sveobuhvatnu analizu uticaja u ravanskim i prostornim konstrukcijama. Obezbeđujući snažne alate koji su automatizovani, integrisani, sveobuhvatni i intuitivni, ovaj program omogućava inženjerima povećanje brzine i kvaliteta projektovanja. Verzija 7 je visoko-profesionalan alat visokih performansi, zasnovan na višegodišnjem iskustvu i najnovijim saznanjima ekipe eksperata, inženjera i vrhunskih programera.

bull Saznajte više »

bull Pogledajte vesti »

Radimpex

ArmCAD je program, koji integrisan u AutoCAD i BricsCAD, pomaže u pravljenju visokokvalitetnih profesionalnih crteža detalja armiranja. Program ArmCAD 6 korisnika oslobađa najnapornijeg dela posla - razvrstavanja, pozicioniranja, obeležavanja, brojanja, oblikovanja, sidrenja, kontrole grešaka. I sve to uz automatsko ažuriranje svih naknadnih izmena. U svakom trenutku, program omogućava automatsko generisanje specifikacije armature.

bull Saznajte više »

bull Pogledajte vesti »

Radimpex

Metal Studio je savremeni alat za izradu visokoprofesionalnih crteža metalnih konstrukcija i radi na platformi AutoCAD-a.
Program Metal Studio omogućava kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije uključujući kompletnu i detaljnu specifikaciju i rekapitulaciju.
Velika lakoća, jednostavnost i brzina u radu, velika funkcionalnost i fleksibilnost, uspešno su spojeni u programu Metal Studio.
Visoki stepen integracije sa programom AutoCAD omogućava da se kompleksni entiteti napravljeni programom Metal Studio ponašaju kao standardni entiteti AutoCAD-a.

bull Saznajte više »

bull Pogledajte vesti »

Radimpex

NormaBase je program namenjen projektantima, izvođačima, inženjering firmama i investitorima. Program služi za izradu predmera, predračuna, tendera, situacija, vođenje građevinske knjige, kalkulaciju i analizu cena. Pored primene u visokogradnji i niskogradnji, program ima primenu i u instalaterskim radovima - vodovodu, kanalizaciji, elektro i mašinskim instalacijama. Laka izmena sadržaja postojećih kao i lako kreiranje potpuno novih baza podataka , daje ovom programu veoma široku primenu. Ovo je potpuno nov program i nasleđuje NormaBase Plus i donosi veliki napredak u funkcionalnosti, performansama, upotrebljivosti i sigurnosti podataka. Među ostale mnogobrojne prednosti programa ubrajaju se još i jednostavno formiranje izveštaja i velika sloboda u pripremi za štampu.

bull Saznajte više »

bull Pogledajte vesti »

Radimpex Software Novosti

20.09.2018. | ArmCAD

Radimpex news Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6317 i možete je preuzeti sa stranice Download»

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2019.
Najvažnije novine su – izvoz specifikacije armature u BVBS format, mogućnost podešavanja konvencije o čitljivom pravcu teksta i usklađivanje redosleda rekapitulacije i plana sečenja mreža sa redosledom tipova mreža u bazi tipskih mreža. Detaljnije

28.05.2018. | Metal Studio

Radimpex news Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2019 i možete je preuzeti sa stranice Download»

Oznaka nove verzje je "A19" i raspoloživa je samo u 64-bitnoj varijanti.

11.04.2018. | Radimpex

Radimpex news 44. Međunarodni sajam građevinarstva SEEBBE,
18. - 21. April 2018.

Pozivamo Vas da nas posetite na 44. Međunarodnom sajmu građevinarstva SEEBBE - South-East Europe Belgrade Building Expo, koji se održava od 18. do 21. Aprila 2018. godine.
Kao i obično, mi se nalazimo u Hali 1, parter Bulevar, štand broj 1302 - prvi štand sa desne strane od ulaza iz hale 5. Naše ovogodišnje prisustvo na sajmu posvetićemo najavi izlaska programa Tower 8 za jesen 2018. godine i prikazu novina koje donosi.
Povodom održavanja sajma građevinarstva, u periodu do 30. Aprila 2018. godine odobravamo specijalni popust od 10% na sve kupljene programe i nadogradnje.
Detaljnije informacije o novinama koje donosi program Tower 8, možete dobiti na našem forumu u delu "Novosti i obaveštenja".

21.02.2018. | Tower

Radimpex news Objavljen je Tower 7 Build 7650 i možete ga preuzeti sa stranice Download»

Najznačajnije izmene se odnose na unapređenje postupka obuhvatanja uticaja II reda u dimenzionisanju betonskih greda i stubova po EC8 (Capacity Design). Detaljnije

07.12.2017. | Tower

Radimpex news Objavljen je Tower 7 Build 7640.

Najznačajnije izmene se odnose na unapređenje alghoritma za proračun uticaja izvijanja pri dimenzionisanju po EC2 propisu i unapređenje funkcionalnosti u dimenzionisanju betonskih greda i stubova po EC8 (Capacity Design). Detaljnije

01.12.2017. | ArmCAD

Radimpex news Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa BricsCAD-om v18.

Oznaka nove verzje je "B18" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.

29.11.2017. | Tower

Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima, i može se preuzeti sa stranice Download».

Rok važenja sertifikata je do 27.11.2019.

10.07.2017. | Metal Studio

Radimpex news Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2018 i možete je preuzeti sa stranice Download»

Oznaka nove verzje je "A18" i raspoloživa je samo u 64-bitnoj varijanti.

 

O nama

RADIMPEX je kompanija koja je osnovana 1989. godine, i od tada se isključivo bavi razvojem softvera u oblasti građevinarstva. Orijentacija firme je pored pravljenja novih programa i usavršavanje postojećih kako bi se stalno pratili novi zahtevi u oblasti kompjuterskih programa. Baveći se niz godina ovim problemom, naši programi za projektovanje konstrukcija, postali su među najboljima u svetu. U bogatoj referenc listi naših korisnika, nalaze se Građevinski fakulteti, naučno istraživački instituti, kao i mnoge ugledne kompanije koje su pomoću naših programa projektovale i izvele mnoge velike i važne objekte širom sveta.


YouTubeChannel

Users

Newsletter