Radimpex Forum Download Početna stranaKontaktTowerArmcadMetal StudioNorma Base

O programu Metal Studio

Metal Studio, program za crtanje metalnih konstrukcija

Metal Studio je savremeni alat za izradu visokoprofesionalnih crteža metalnih konstrukcija i radi na platformi AutoCAD-a.
Program Metal Studio omogućava kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije uključujući kompletnu i detaljnu specifikaciju i rekapitulaciju.
Velika lakoća, jednostavnost i brzina u radu, velika funkcionalnost i fleksibilnost, uspešno su spojeni u programu Metal Studio.
Visoki stepen integracije sa programom AutoCAD omogućava da se kompleksni entiteti napravljeni programom Metal Studio ponašaju kao standardni entiteti AutoCAD-a.
ms_01_07.PNG
ms_01_13.PNG
ms_02_06.PNG
ms_02_11.PNG
ms_03_02.PNG
ms_07_01.png

Funkcionalnost

Program Metal Studio omogućava kreiranje kompleksnih i kvalitetnih crteža metalnih konstrukcija. Najznačajnije funkcije programa su:
• modeliranje štapova sa velikim brojem različitih poprečnih preseka - valjanih, zavarenih, hladnooblikovanih, jednostrukih i višestrukih, a baze poprečnih preseka su proširive i otvorene za menjanje
• modeliranje limova proizvoljne geometrije
- automatsko pozicioniranje i brojanje elemenata
• obeležavanje elemenata uz mogućnost izbora velikog broja stilova obeležavanja.
• oblikovanje elemenata različitim načinima - definisanjem otvora, prodora, odsecanjem, zasecanjem, bušenjem
• automatsko određivanje vidljivih i nevidljivih ivica
• modeliranje spojeva sa zavrtnjima - paralelno i radijalno raspoređivanje velikog broja tipova, sa velikim brojem simbola za obeležavanje, a baze raspoloživih zavrtnjeva su proširive i otvorene za lako menjanje
• modeliranje varova i njihovo obeležavanje u skladu sa standardima, ali i mogućnost definisanja sasvim proizvoljnog stila obeležavanja
• vađenje preseka kroz jedan ili više elemenata istovremeno
• vađenje podužnih pogleda i podužnih i poprečnih preseka uz zadavanje dubine gledanja
• kreiranje slika detalja
• automatska izrada radioničkih crteža, detaljno iskotiranih i obeleženih
• automatska izrada projektne dokumentacije koja obuhvata specifikaciju i rekapitulaciju materijala, težine, dužine, površine za farbanje (po sklopovima, za ceo crtež ili za više crteža odjednom)
• 3D vizualizacija i render
• uvoz geometrije iz programa Tower
• automatizovano konstruisanje većeg broja tipskih i karakterističnih elemenata - detalja veze, limova ukrućenja, čeonih limova ... (opciono)

Koncept

Klasičan pristup, koji je podrazumevao neophodnost pravljenja kompletnog i detaljnog 3D modela pre nego što bi se više ili manje automatskim postupkom generisanja dobili krajnji rezultati rada - 2D crteži, zamenili smo praktičnijim, efikasnijim i fleksibilnijim sistemom.
Metal Studio donosi inovativan koncept istovremenog 3D modeliranja i 2D detaljisanja koji omogućava lakši i brži rad uz veću mogućnost prilagođavanja krajnjeg proizvoda - 2D crteža, istovremeno zadržavajući visoki stepen automatizma.
Praktičnost ovog koncepta ogleda se u velikoj lakoći kreiranja modela koje se izvodi ravanskim crtanjem. Uz upotrebu izuzetno jednostavnog i razumljivog sistema prostornog ravnanja, moguće je veoma brzo doći do željenog modela. Modeliranje se odvija po sklopovima i nije uslovljeno postojanjem celog prostornog modela.
Efikasnost se ogleda u povećanoj brzini rada - sve što se crta, crta se tako da predstavlja finalni proizvod, 2D crtež. Rezultati rada su odmah vidljivi i spremni za štampu. U 2D prikazu ne postoji razlika između crteža modela i crteža detalja. U svakom trenutku moguće je prebacivanje u 3D režim i dobijanje realističnog 3D prikaza.
Fleksibilnost se ogleda u mogućnosti programa da usled naknadne promene modela automatski ažurira sve 2D crteže. Pored toga, omogućeno je menjanje generisanih 2D crteža naknadnim kotiranjem, obeležavanjem, dodavanjem i brisanjem, i sve to uz dalje zadržavanje njihovog automatskog ažuriranja usled bilo kakve promene na modelu.
Definisanje i mogućnost korišćenja proizvoljnih stilova kotiranja i obeležavanja, povećava upotrebljivost i obezbeđuje veliku prilagodljivost zahtevima korisnika.

Prepoznatljiva jednostavnost korišćenja

Naše dugogodišnje opredeljenje u pravljenju lako razumljivih, brzih za za učenje, ali istovremeno veoma funkcionalnih i mogućnostima bogatih programa, koje godinama potvrđujemo programima Tower i ArmCAD, u potpunosti je došlo do izražaja pri projektovanju i pravljenju programa Metal Studio. Bliski kontakt sa našim korisnicima pružio nam je informacije o stvarnim željama i potrebama korisnika, a u razvoju programa je učestvovao veći broj stručnjaka sa bogatim iskustvom u projektovanju.

Neophodna konfiguracija računara

• Windows XP, Vista 7, 8 ili 10
• AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ili 2020